NEWS

1-_קפיצת הדרך_.jpg

אני מזמינה 5 משתתפים

ל 3 מפגשים

המשלבים בין כח היצירה

לחוקי הפיזיקה של הרוח בחומר

פיזיקה של הרוח 
בירור כיוון וכוונה (נעזר בעבודה עם קלפי טארות),

הנחיה ותרגול ע"פ חוקי הפיזיקה של הרוח המתגלמת לחומרי חיים.
יצירת סמלים אישים, עבודה עם עולם החלימה,
מעקב ופתוח שיח מודע וער עם כוחות היצירה,  

 קפיצת הדרך.

יצירה 
אנו נעבוד על בדים וחומרים מהטבע בטכניקה של boro

(עבודת טלאים יפנית),
נלקט ונחבר חומרי עבודה לבנית רצף ומשמעות. 
ניצור מארגים וסמלים אישיים המוטבעים על בד.

2 מועדים

מועד בוקר:

3 מפגשים בימי שלישי: שעות 9:30 - 13:00 

6.11 

13.11

20.11

 

 מועד ערב:

3 מפגשים בימי שני: שעות 19-22:00

12.11

19.11

26.11