top of page

NEWS

1-_קפיצת הדרך_.jpg

לדיוק כיוון וכוונה, ומחויבות לדרך

אני מזמינה 6 משתתפים ל 3 מפגשים של יצירה ושמאניזם מעשי.

יצירה 
אנו נעבוד על בדים בטכניקה של boro

(עבודת טלאים יפנית),
נלקט ונחבר חומרי עבודה לבנית רצף ומשמעות. 
ניצור סמלים אישיים המוטבעים על בד.

עבודה שאמאנית: 
בניית רצף של זמן ומשמעות,
בירור כיוון וכוונה (נעזר בקלפים),
יצירת סמלים אישים, עבודה עם עולם החלימה,
יצירת קמע - איחוד כוונה וקפיצת דרך.

3 מפגשי בוקר ביום שלישי:

2.10 

9.10

16.10

שעות 9:30 - 13:00 
עלות: 480 שקלים

bottom of page