top of page

קורס צבע והדפס בוטני אקולוגי

 

קורס במתקונת של 3  מפגשים חד יומיים.

הקורס נבנה במתקונת זו על מנת לתת מענה מקיף ויסודי ללימוד, הפנמה וישום הידע בתחום הצבע הטבעי וההדפס הבוטני. כל מפגש יוקדש לנושא ספציפי, כאשר כל נושא מהווה נידבך ורובד בסך כל החומר הנלמד.

מפגש רביעי ואחרון יהיה אופציונאלי ויוקדש לפיגמנט האינדיגו הטבעי והכרה עם שיטת אומנות השיבורי.

מפגש 1. יצירת קשת צבעים מצבעי בסיס טבעיים 

במפגש בראשון נרחיב על השונות בהרכב הבדים המתאימים לצביעה טבעית, נלמד כיצד להתאים את הבד לשיטת העבודה והתוצאה הרצויה.

נתרכז בהכנת הבד לצביעה, נרחיב על חשיבותם הכפולה של המורדנטים (צורבנים) כמקבעים צבע וכמשפעים על גוון.

עבודה מעשית: נכין את הבדים לצביעה ע"י שימוש במורדנטים שונים.. עבודה על בד גדול כסיכום למפגש.

 

מפגש 2.  גילוי הצבע הנסתר – הדפס באמצעות הפגמנט הטבעי המצוי בעלים, קליפות עצים ופרחים.  

במפגש השני נכיר את מגוון הצמחים המתאימים להדפס בהתאם לעונות השנה. נרחיב על טכניקות של עבודה שונות, נעמיק בהשפעתם של המורדנטים על הדפסים,  ונתנסה בהדפס במגוון צמחים עונתיים. 

עבודה מעשית: נדפיס עם מגוון עלים, פרחים וקליפות עצים על מגוון הבדים שהכנו בהתאם להנחיות במפגש הראשון.  נסיק מתוך תצפיות כיצד שימוש במורדנטים שונים משפיעים על התוצאה המתקבלת.

*עבודה על בד גדול כסיכום למפגש

 

מפגש 3: סימנים וחסימות  - טכניקות מתקדמות של הדפס טבעי 

הדפס נגטיב והדפס באמצאות שכבות של בדי נשא.

יצירת מגוון גווני רקע בעמצאות ריכוזים שונים של מורדנטים

מניפולציות של בד ליצירת קוו זרימה של צבע. 

הכנת פרויקט סיום אישי.

מפגש רביעי:  אינדיגו – הכנת תמיסת אינדיגו אורגנית וכימית. צביעה באינדיגו בטכניקה של שיבורי.

הכנת צבע אינדיגו בתמיסות אורגנית וכימית. 

שיבורי- אומנות יפנית. מניפולציות שונות בבד כדי ליצר קווי זרימה של צבע. 

הכנת בדים לצביעה בטכניקות  שונות של שיבורי.

צביעה באינדיגו.

במהלך הקורס ואחריו, אני מלווה ותומכת בתהליכי החקירה והעבודה השונים דרך קבוצת וואטסאפ של כל המשתתפים. 

 

המפגשים יתקיימו בסטודיו שלי באביאל

שעות: 17- 9:15

עלות 3 מפגשים ראשונים: 2100 כולל מע"מ (אפשרות ל 2 תשלומים)

עלות המפגש הרביעי (לא מתקיים בחורף) בנושא האינדיגו – 600 שקלים.

המחיר כולל מע"מ, חומרי צבע ולא כולל בדים.

הנחיות לגבי הבדים השונים הנדרשים בסדנה יינתנו לנרשמים.

עלות הרשמה (כחלק מהתשלום הכללי): 400 שקלים.

eco print & ecocolor banner

תאריכים

6.11  'מפגש ראשון - יום ד

מפגש שני - יום ב' 18.11

מפגש שלישי - יום ד'  27.11

bottom of page